İlçe İstatistikleri


Okul/Kurum Sayısı : 37
Derslik Sayısı : 261
Öğrenci Sayısı : 5279
Öğretmen Sayısı : 235
Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Okul Öncesi : 18
İlköğretim : 22
Ortaöğretim : 23
Mesleki ve Teknik Eğitim: 7

İlçe Millî Eğitim Müdürü İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri    Brifing Dosyası
Mehmet Emin YAVUZ Kazım YÜCE
Destek HizmetlerEğitim-ÖğretimEvrak Kayıtİdari ve Mali İşlerÖzel Eğitim-RehberlikPersonel